Yenilikçi Fikirler ve İzmir
Reklam
Reklam
Süleyman GÖK

Süleyman GÖK

Yenilikçi Fikirler ve İzmir

16 Mayıs 2018 - 16:05

Yenilikçi fikir, bilim ve inovatif çalışmaların önemli bir aktörü konumunda bulunan İzmir’in temel konularda avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2017 yılında hazırlanan İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Strateji Belgesinde şehrin avantaj ve dezavantaj özellikleri belirtilmiştir. İzmir’de ortalamanın üzerinde eğitime sahip güçlü bir insan kaynağı bulunması, bu insan kaynağının İzmir’de yerleşikler kadar Türkiye ve dünyanın önemli merkezlerine dağılmış etkili bir diasporayı kapsaması, tarihi bir ticaret merkezi olan İzmir’in geniş bir ekonomik taban ve ticari kültüre sahip olması,  İzmir’in, Türkiye içinde Akdenizli bir kent olarak kaliteli bir yaşam tarzı ve yeniliklere açık kültürel yapısıyla öne çıkması ve İzmir’in, İstanbul’un ardından havayolu, otoyol ve liman ile ulaştırma bağlantıları en gelişmiş kentlerimizden biri olması şehrin olumlu özellikleridir. 
Bu özelliklerine rağmen girişimcilik kültürünün gençler özelinde yaygın olmaması, istihdam oranlarının düşük olması, bilime ve yenilikçi yaklaşıma uygun üretim ve tasarım modellerinin geliştirilmemesi, gençlerin girişimcilik ve yenilikçi yaklaşıma bakış açılarının olumsuz görülmesi, inovatif davranışların bireysel olarak gelişmesi, eğitimli nüfusun yüksek olmasına rağmen araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yeteri derecede önem verilmemesi, girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir bir şekilde oluşturulmaması, şehirde bulunan üniversitelerde okuyan gençlerin alan ile ilgili algıları, beklentileri ve yaklaşımlarının bilinmemesi gibi faktörler yenilikçi fikirlerin İzmir’de gelişmesini engellemektedir.
Ülkemizin kalkınması bakımından gençlerin yenilikçi fikirlere teşvik edilmesi, gençleri bilime, araştırma geliştirme çalışmalarına yönlendirilmesi hükümet raporlarında ve kalkınma planlarında da yer almaktadır. 2007- 2013 yıllarını kapsayan dokuzuncu kalkınma planında bu konu detaylı bir şekilde yer almakta, teknoloji ve yenilikçi odaklı çalışmaların özendirilmesi, özellikle eğitimli gençlerin bilime ve üretime dayalı yaklaşımda çalışmalara yönlendirilmesi ve gençlerin temel araçlara erişim olanaklarının iyileştirilmesi olguları planda yer almaktadır. 2014- 2018 yılları arasını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda da yenilikçi fikirlere sahip gençler arasında bir ekosistemin kurulmasını kolaylaştırmak ve gençlerin bu alanlara yönelik bakış açılarını ve yaklaşımlarını analiz etmek sürdürülebilir kalkınma açısından önemli olduğu vurgulanmıştır.
Sonuç olarak; İzmir’de girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir kılınması gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelde sahiplenilmesi, gençlerin ve diğer dezavantajlı grupların girişimcilik olgusu ile tanıştırılması gerekmektedir. Ülkemizin orta gelir tuzağından ve ekonomik sıkıntılardan kurtulmasının önemli yollarından birisini bu felsefe oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 yaklaşımını sadece sözde değil özde de uygulamalı farklı düzeylerde politika öncelikli hale getirilmelidir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum