Genç Medyacıların Sorunları İçin Ne Yapılmalı?
Reklam
Reklam
Süleyman GÖK

Süleyman GÖK

Genç Medyacıların Sorunları İçin Ne Yapılmalı?

06 Ocak 2018 - 19:38

Genç Medyacıların Sorunları İçin Ne Yapılmalı?

Ülkemizde medya alanı geçmişten beri tartışılan bir konudur. Medya'nın kendi içerisinde yaşamış olduğu sorunlar bulunmakla beraber, ulusal gündemin etkisinde de yaşanılan sorunlar bulunmaktadır. Özgürlük için Basın Projesi kapsamında yapılan çalışmaların verileri analiz edildiğinde, basın ve medya sektörünün geleneksel ve güncel sorunları belirlenmiştir. Bu sorunlar genel olarak mesleğin karakteristik özelliklerinden kaynaklanan sorunlar olmakla birlikte insan kaynakları noktasında da kendini göstermektedir. Son yıllarda iletişim fakültelerinden mezun olan öğrencilerin kendilerini sektör özelinde geliştirme fırsatlarının olmaması, öğrenim metodolojisi geleneksel olan iletişim fakültelerinin güncel gelişmelere adapte olamaması, medyada kullanılan dilin, oluşturulan söylemin, haber yazımının, sosyal medya- geleneksel medya ilişkisinin tam olarak bilinememesi gibi temel sorunlar günümüzde genç medyacıların önündeki temel sorun alanlarını oluşturmaktadır.

İş deneyimlerinin olmaması, teorik olarak kendilerine öğretilen konuların pratikte bir karşılıklarının olmaması ya da yorumlama ve analiz yapma kapasitelerinin yetersiz olması, medya sektörünün temel pratiklerinin bilinmemesi gibi genç medyacıların kapasite geliştirme sorunları bulunmakta ve bu sorunlar verilerle analiz edilmektedir.

Birden fazla ve farklı sorun alanına sahip genç medyacılar için yerel ve ulusal düzeyde Medya’ya Genç Bakış konulu odak toplantılar gerçekleştirilmelidir. Odak toplantılarda genç medyacıların yaşamış oldukları sorunlar yine kendileri tarafından belirlenerek çözüm önerilerinin hazırlanması sağlanacaktır. Yapılacak çalışmalarda iletişim öğrencileri gündelik çalışmalarında yaşadıkları sorunları ve gelecekte meslek hayatlarında karşılaşacakları sorunları ortaya konularak bu sorunlara çözüm arayacaklardır.

Yerel ve ulusal gündemde medya sektörü hakkında yapılan tartışmalara bu sektörün geleceğini oluşturan genç medyacıların dâhil edilerek planlamasının yapılamıyor oluşu basın sektörünün geleceği hakkında karamsarlık oluşturmaktadır. Yapılacak odak toplantılar ile, katılımcı bir şekilde çok düzeyli yönetişim yaklaşımı çerçevesinde hedef kitle sürece katılarak gelecek planlaması ve olası projelerin planlanması yapılacaktır. Bu planlama sadece bir kişi tarafından oluşturulmayacak, toplantılara katılan farklı sayıdaki iletişim öğrencisinin ve medya aktörlerinin karşılıklı diyalogları ile olacaktır.

Özet olarak, odak toplantılar sonucunda ulusal medya politikası oluşturma sürecinde gençlerin görüş ve düşünceleri alınarak katılımcılık sağlanacaktır. Ayrıca, iletişim ile ilgili bölümlerde okuyan öğrenciler arasında işbirliği mekanizmasının kurulması sağlanacaktır. İlgili bölümlerde okuyan öğrenciler kendi aralarında kuracakları çalışmalarda medya sektörünün geleceğine farklı çalışmalar ile katkıda bulunacaklardır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum