Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu


KESİN DAVET 46

20 Mart 2020 - 09:51

KESİN DAVET 46

Beşincisi : Kur'ân'ı dinleyen insana,
Kur'ân'daki ilm-i hakikatı ve nur-u hakikatle gerçeğin bilgisi ve işiğı ile dünyanın mahiyetini, esas yüzünü bildirmekliği ile dünyaya aşk ve alâka pek mânasız olduğunu anlatmaktır.
Yâni, insana der ve isbat eder ki: 
 "Dünya; bir kitab-ı Samedânîdir.
Hiçbirşeye hiçbir şekilde ihtiyacı olmayan, herşeyin her işinde muhtaç olduğu Allah’ın tanıtıcı eseridir. 
Huruf ve kelimâtı, harfleri ve kelimeleri,
nefislerine, insandaki günaha sevkedici isteklerine değil; belki, 
başkasının zât ve sıfât ve esmâsına delâlet ediyorlar.
Dünyanın hürmete layık asıl sahibi Allah’ın CC vasıflarını ve isimlerini gösterir.
Öyle ise, mânasını bil, al;
nukuşunu süslemelerini bırak git!.. 
Hem bir mezraa, tarladır.
Ek ve mahsulünü al, muhafaza et;
müzahrafatını çöplerini at, ehemmiyet verme!.. 
Hem seyyar bir ticaretgâhtır, gezen bir alışveriş yeridir.
Öyle ise, alış verişini yap, gel.
Ve senden kaçan ve sana iltifat etmeyen kafilelerin arkalarından beyhude faydasız koşma, yorulma!.. 
Hem muvakkat bir seyrangâhtır, az zaman için bir gezinti yeridir.
Öyle ise, nazar-ı ibretle, ders almak için bak ve
zâhirî, dış görünüşü ile ilgili çirkin yüzüne değil;
belki, Cemîl-i Bâkî'ye, sonsuz güzellikler sahibi olan Allah’a CC  bakan gizli,
güzel yüzüne dikkat et,
hoş ve faideli bir tenezzüh, lezzet alma yeri yap, dön. (4/221-223)
 
İNSAN NASIL HUZUR BULUR

Bu konuyu bizi en çok aydınlatacak kaynaklardan birisi şüpesiz ki Mektubat, Yirminci mektuptur. Burada yaratılmamızın sebebi de çok veciz bir şekilde anlatılıyor.

Bizim fıtratımızı yüceltecek şeyin, insanlığın en yüksek mertebe ve makamının, insanların hattâ cinlerin en parlak saâdeti ve en tatlı nimetinin ne olduğu merak edenlere, merakını giderecek şekilde dile getiriyor.

Bugün toplumumuzun en büyük ihtiyacı, insan kalbi ve ruhu için sevinç ve huzur kaynağının ne olduğu çok açık ve tatmin edici bir şekilde izah ediyor.

Hele bu zamanda 1/5 mm büyüklüğünde bir virüsün dünyaya meydan okuduğu, cuma namazına bile sansür koyduran ve bizi evlerimizden çıkarmayan bir mahluka mağlup olan biz insanlar, bu konuyu yazıp başımızın  üzerine asıp, akşam ve sabah okumamız gerekmektedir.

Biz burada bu hazineden bazı mesajlara aracılık yapmaya çalışacağız:

20.03.2020

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

Son Yazılar