Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu


İSLAM BİLİM ADAMLARI İBN-İ RÜŞD; 520 (1126) KURTUBA (CÓRDOBA)

16 Ocak 2021 - 15:46 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 - 15:57

İSLAM BİLİM ADAMLARI
 İBN-İ RÜŞD; 520 (1126) KURTUBA (CÓRDOBA)
 Seçkin bir ailenin çocuğu olan ve 520 (1126) yılında Kurtuba’da (Córdoba) doğan İbn Rüşd, babası ve dedesi gibi de Kurtuba’da kadılık yapmıştır. 
Dedesi Ebü’l-Velîd Muhammed aynı zamanda Kurtuba Camii’nin imamıdır.
 565 (1169) yılında İşbîliye kadılığına tayin edilen İbn Rüşd, hükümdarın isteği doğrultusunda Aristo’nun eserlerini şerhetmeye başlamıştır.
 Aristo’nun felsefî doktrinine sadık kalarak eserlerini şerhettiğinden İslâm âleminde “şârih”, Latin dünyasında “commentator” unvanıyla tanınmıştır.
 İbni Rüşd’ün Aristo'ya getirdiği yorumlar ve çıkarımlar referans olarak gösterilmektedir.
Aristo’nun “De Caelo et mundo” adlı Astronomi alanındaki eserinde İbn Rüşd’en bahsetmektedir.
Batı’da Avrupa'da İbn Rüşd, Avveroes adı ile bilinmektedir. İbn Rüşd ismi Endülüs’teki yahudiler tarafından Aben Roşd diye telaffuz edilmiştir.
Orta Çağ’ın Avrupa skolastikleri kendisine gösterdikleri saygıdan ötürü Dante İbn Rüşd'ü  
ismi ile diğer büyük filozoflarla beraber göstermiştir.
Victor Hugo eserinde, bilimle hukukun kaynaklarına değinildiği bir bölümünde, İbn Rüşd referans olarak verilmektedir.
İbn Rüşd temel dinî ilimleri babasından öğrenmiştir. Hâfız Ebû Muhammed b. Rızk’tan fıkıh dersleri almış, Endülüs’te İmam Mâlik’in el-Muvaṭṭaʾ adlı eseri ezberlemiştir.
İbnü’l-Arabî’nin öğrencilerinden Ebû Ca‘fer İbn Hârûn et-Tercâlî ve Belensiyeli Ebû Mervân İbn Cüryûl’den tıp ve matematik öğrenimi görmüştür.
 İbn Tufeyl’in,  İbn Rüşd’ün sohbetlerine katılarak bilim ve felsefeye ve tıpla ilgili eserlerini kütüphanesinde toplamıştı.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum