MURAT GÜLŞAN

MURAT GÜLŞAN

TARİHİ GERÇEKLER

ASKERİMİZE NEDEN MEHMETÇİK DENİR?

07 Haziran 2019 - 22:49

ASKERİMİZE NEDEN MEHMETÇİK DENİR?

2016 yılında TÜRK’ÜN BAŞUCU KİTABI’ mı çıkarırken özellikle çok duyduğumuz ama bilmediğimiz Türk ve Milliyetçilik kavramların anlamlarını araştırıp hem velilere hem de gençlerimize ışık tutacak eser bırakmak için var gücümle çalışmış benim için eşsiz olan TÜRK’ÜN BAŞUCU KİTABI’ mı çıkarmıştım. İşte onlardan biri olan “ASKERİMİZE NEDEN MEHMETÇİK DENİR?” sorusunun net yanıtı bilmeyenler öğrenmiş olur. Lütfen bu önemli bilgiyi yayınız not ediniz.
Sn. Alper DARÇIN 'ın, Genel Kurmay Başkanlığı'na 
Bu soruyu sorması üzerine gelen cevap;
T.C.GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ANKARA
GENSEK: 3400- 2073-04/Bas. Yy. Hlk. İl. Ve TT. D.Hlk.İlş.Ş.( 2051 ) 31 ARALIK 2004 
KONU :  Bilgi Edinme Hakkı Yasasından Yararlanma Talebi
SAYIN ALPER DARÇIN’A
İLGİ : (a) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. 
(b) 2004/7189 Karar Sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller 
Hakkında Yönetmelik” (c) Alper DARÇIN’ın 21 Aralık 2004 tarihli bilgi edinme talebi.
1. İlgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik kapsamında yaptığınız müracaat ilgi (c) ile alınmıştır.
2. Söz konusu talebinize ait cevap EK’te gönderilmiştir.
Rica ederim.
Fatih DOĞAN 
Piyade Binbaşı 
Bilgi Edinme Kısım Amiri
MEHMETÇİK İSMİNİN ANLAMI
Milletlerin tarihlerine şan ve şeref örnekleri veren kahramanlık için çeşitli düşünce ve yorumlar vardır. 
Bu düşüncelerde çok kere cesaret ile kahramanlık karıştırılmış ve karıştırılmaktadır. Cesaret, insanda 
Sadece manevi bir kuvvet, kahramanlık ise fazilettir. Kahramanlık ruhu ferde ırkından intikal eder. Bir 
Millet yapısı itibariyle kahraman değilse, içinden çıkacak birkaç yiğitle dünya üzerinde özgür yaşamak 
İmkânını bulamaz veya özgürlüğü her savaşta tehlikeye girer.
Buna karşı bir milletin cephede savaşan evlatları dünyayı hayretler içinde bırakan kahramanlıklar Yaratmışsa hiç şüphe yok ki o milletin yalnız cephede savaşan erleri değil beşik sallayan anaları, okul 
Çağındaki evlatları ve ak saçlı ihtiyarları, sonuç olarak bütünü kahramandır.
Türk ordusunun kahraman askerine verilen unvan olarak “Mehmetçik” simgesi, kökenini İslamiyet 
Öncesi Türk medeniyetine kadar uzanmaktadır. Atalarımız daha Orta Asya’dayken belirli eşyaları, 
Cisimleri ve şekilleri belirli manalara simge yapmışlardır. Mesela, “ok” Tanrı’ya bağlılığın, “yay” da bu 
Bağlılığın cihana yayılmasının simgesiydi. Keza davulun, tuğun devlet şeklinde değişik anlamları vardı. 
Doğal olarak Türk ordusu içerisinde görev yapan askerler için de bir simge geliştirilmişti. Bu dönemde 
Türk ordusu içerisinde görev yapan askerlere “alp”, alp er”, “alperen” vs. gibi unvanlar verilmekte idi. 
Bu unvanların verilmesinin temel nedeni askeri kişiliğin bir kişiye ait olmaması, tüm ulusu temsil 
Etmesi nedeniyle olmuştur.
İslamiyet sonrası Türk ulusunun oluşturduğu devletler içerisindeki ordularda görev alan 
Askerlere “Mehmetçik” unvanının verilmesi görülmeye başlanmıştır. Bu durumun gerekçesi ise şu Şekilde ortaya konmaktadır: İslam dini benimsendikten sonra uluslar üzerinde özellikle bu dinin 
Peygamberi olan Hz. Muhammed’e karşı bir hayranlık oluşmuştu. Oluşan bu hayranlık üzerine insanlar 
Doğan erkek çocuklarının birçoğuna “Mehemmed”¹ ismini vermişlerdir. Bu isim daha sonra “Mehmet” 
Şekline dönüşecektir.² Mehmet isminin kullanımı günümüzde de yaygın şekilde görülmektedir. 
Özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın birçoğu doğan erkek çocuklarına “Mehmet” ismini 
Koymaktadırlar.
“Mehmet” isminin kullanım alanının bu kadar geniş olması sonucunda zamanla askere giden erkek 
Evlatlar için söylenen bir deyim haline dönüşmüştür. Tüm Türkiye’de bu şekilde anılan askerlerimizin 
Bu adı alması zaten cesaret ve kahramanlığının sonucu olmuştur. Bütünü kahraman olan bir milletin 
Fertlerini ismen ayırt etmek, kahramanlıklarını sayabilmek ise imkânsızdır. İşte onların hepsini bir tek 
Adla bağrına basmak için Türk milleti, adları ayırt edilemeyen evlatlarının hepsine birden bir sevgi, 
Kendisini savaş alanlarında tanıyan düşmanları ise bir saygı nişanesi olarak “MEHMETÇİK” demiştir.
Mehmetçik bütün Türk ordusunun simgesidir. Mehmetçik bir isim değil bir fikirdir, bir amaçtır.
¹ “Mehemmed” isminin verilmesinin altında yatan neden olarak da İslam peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)’in 
Kutsallığının zedelenmemesi fikri yatmaktadır. 
² Türkçesinin dil zenginliğinin belirtilerinden biri olarak da nitelendirilebilir. Böylece fazla sesler kelime 
İçerisinden çıkarılarak Türkçenin sadeliği korunmuş oluyordu. 
3 “Mehmetçik” kelimesinde “Mehmet” kelimesine”-çik” eki gelmiştir. Bu ek, kelimeye sevgi anlamını Kazandırmaktadır.
Daha nice kavramların aydınlatmasında çalışmak sizlerle paylaşmak dileğimle saygı ve sevgiyle kalınız.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum