Murat FİDAN

Murat FİDAN


KAİNAT NE KADAR BÜYÜK? HİÇ HESAPLADINIZ MI?

30 Kasım 2020 - 21:53

KAİNAT NE KADAR BÜYÜK? HİÇ HESAPLADINIZ MI? 

Aziz dostlar. 

29 811 337 397 773 551 177  343 546 786 665 870 123 365 864 600 445 254 765 234 665 726 596 976 340 563  478 345 921 765 900 543 323 808 167 889 534 202 700 kilometrekare. 

Öncelikle beyin fırtınasına hazırlıklı olun. Bu yukarıdaki sayısal yüzölçüm sizce nedir? 

Yüzölçüm bildiğiniz gibi kısacası bir yerin yüzeyini ölçmektir. Ama ben kainattaki bu uçsuz bucaksız boşluğu -matematik literatüründe olmayan farklı hesaplama tekniğiyle- bir bütün cisim olarak farzederek yüzeysel bir ölçüm yapar gibi hesaplama yaptım. Belki bazı matematikçiler hiç boşluklar yüzeysel ölçüm olur mu? diye itiraz etmesinler diye, tüm uzayda yer kaplayan boşlukları bir bütün cisim olarak farzedip hesaplamayı yaptım. Amacım bir ülkenin veya bir alanın yüzeysel boyutunu nasıl hesaplıyorsak, aynen onun gibi; kainatın da boyutlarını hesaplamaktı. Tabiki bunlar motamot tam rakamlar olamaz. Sadece 21. asrın gelebildiği ilim seviyesinin keşifleri doğrultusunda bir alanı hesaplıyoruz. Belki bu hesapladığım rakam ileriki yıllarda teknolojik verilerin güncellemesiyle de bu saysal değerler de tabiki değişecek ve  güncellenip revize edilecektir.

Niyet ve amacım; şu kitabı Kebiri kainatın  sahibi olan yüce Rabbimizi tanımak ve sonsuz kudretiyle yarattığı evrene bir nazar  gezdirip tefekkür etmektir. 

En son elde edilen bilgilere göre kainatın bir baştan bir başa; 96 milyar ışık yılı uzunluğunda olduğu hesaplanmaktadır. 

Bende bu sayıyı baz alarak, kendimce bir hesaplama yaptım. Bunları hesaplayabilecek bir hesap makinası da dünyada yok galiba, varsa da ben görmedim. Farklı bir hesaplama tekniği kullanarak (Bu hesaplamalarda beynimin ısındığını ve ağrıdığını hissettim. Bu hesaplama enaz iki saatimi aldı.) kainatın kaç kilometrekare olduğunu hesaplamaya çalıştım. Ve çıkan sayısal değer:

29 811 337 397 773 551 177  343 546 786 665 870 123 365 864 600 445 254 765 234 665 726 596 976 340 563  478 345 921 765 900 543 323 808 167 889 534 202 700 Kilometrekare. 

Bu sayısal değer; 

29 Oktotrigintilyon
811 Septentrigintilyon
337 Sestrigintilyon
397 Kenkatrigintilyon
773 Katortrigintilyon
551 Trestrigintilyon
177 Dotrigintilyon
343 Antrigintilyon
546 Trigintilyon
786 Novemvigintilyon
665 Oktovigintilyon
870 Septemvigintilyon
123 Sesvigintilyon
365 Kenvigintilyon
864 Katorvigintilyon
600 Tresvigiltilyon
445 Dovigintilyon
254 Anvigiltinyon
765 Vigintilyon
234 Novemdesilyon
665 Oktodesilyon
726 septeldesiyon 
596 sekdesilyon 
976 katordesilyon 
340 Tredesilyon 
563 Dodesilyon 
478 Andesilyon 
345 Desilyon 
921 Nonilyon 
765 Oktilyon 
900 Septilyon 
543 Sektrilyon  323Kentrilyon 
808 Katirilyon 
167 Trilyon 
889 Milyar 
534 Milyon               
202 Bin 
700 kilometrekare. 

Böyle bir kainatı dolaşmak istersek eğer, ya da bu kainattan dışarı çıkmak istersek, nasıl bir vasıta ile ve ne kadar bir sürede gezebiliriz bir fikriniz var mı?

İşte ey insan! Şu kainatın yaratıcısı; sonsuz kudret ve ilim sahibi olan Rabbinin kuvvet ve hakimiyetini gör ve müşahede et, Sânii’ni tebrik et, sena et, tesbih et ve şükret. 

Kainatta cari olan bu sonsuz intizamı sakın sakın, kör tesadüfe,  akılsız tabiata, hiçliğe bağlama, havale etme. 

Murat FİDAN

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum