Mehmet Nuri BİNGÖL

Mehmet Nuri BİNGÖL

TASVİR

GAZETECİ BİR DOSTLA MUSAHABE YAHUT MUHASEBE…

24 Haziran 2020 - 10:57

GAZETECİ BİR DOSTLA MUSAHABE YAHUT MUHASEBE…

Sizi şahsen tanımam..

"Ulusal"laşmış bir gazetedeki yazılarınızdan ve köşenizden dolayı bir muarefem var. Yazdıklarınızdaki samimiyete de inanıyorum.

Mehdi-i Ahir-Zaman’la alakalı yirmiden (belki daha fazla- bildiğim o kadar) Hadis-i Şerif’i inkar etmemek; Üstad’ımızın da o meyandaki açıklamalarına itiraz etmemek kaydıyla bir insan kimi Mehdi-i Ahir-Zaman bilirse bilsin, itikad kitaplarına göre mümindir...

Ama bu inanç (yani Üstad’ı Mehdi-i Ahir-Zaman bilme inancı) eğer Risale-i Nur gibi bir “İslam Külliyatı” ve “dava içinde bürhan...” ve “mal-i umumi” olan “bu asırda bir mucize-i Kur’aniye” olan elmas değerindeki eserlerde yazılan bazı cümleler (seçkinci ve seçici bir anlayışla) bahane gösterilerek  Kur’an, Sünnet ve "ehl-i hak olan ehl-i sünnet" (Lemalar) itikadına zıt bir şekilde “yorumlanıyorsa”, sizin gibi tedkik ve kalem ehli kardeşlerin, biraz daha hassas olmalarını beklemek – zannedersem- hakkımızdır.

Madem ki eserler “ mal-i umumi”dir; - çok şükür ki- o “umum” içerisindeyiz; “dost”luk makamına layık olmayı bile kendimizden uzak gördüğümüzden – şartları yine de ağır çünkü- herhalde bu “umum” dairesi de “uhuvvet” sırrının hudutları haricinde değildir!

En fazla bilinen bir Hadis’e göre, Mehdi-i Ahir-Zaman Hülafa-i Raşid’den sonra gelen bir makama sahip. Üstad da “ Sahabe'yi Hülafa-i Raşid ve Mehdi’den sonra” insanlığın en faziletli insanları olarak zikrediyor. O zaman şöyle düşünüyor Kur’an ayetlerinden bihaber birinde zihin ile kalbi birbirine giriyor.

Mehmet Nuri BİNGÖL Samsung Galaxy akıllı telefonumdan gönderildi.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum