Reklam
Reklam
Dr.Vehbi KARA

Dr.Vehbi KARA


FETÖ'yü ve Deccali Tanıma Rehberi

16 Ekim 2020 - 22:31

 

FETÖ’yü ve Deccali Tanıma Rehberi

Fetullahçı Terör Örgütüne ( FETÖ’ye) mensup olanları tanımak aslında çok zor olmamakla birlikte İslami kuralları ve ahlaki ölçüleri dikkatle incelediğimizde bu dehşetli yapıyı tanımak kolaylıkla mümkün olmaktadır. Aslında ahir zamanda zuhur edecek Deccal ile ilgili hadislerde de bazı özellikler zikredilmiş olup Müslümanlar uyarılmıştır. Burada önemli olan 15 hususu dile getirmeye çalışarak FETÖ ve Deccali tanımaya çalışalım:

Zekâtın ruhunu tahrip ederek ve mü'minlerin hayır-hasenat hislerinin üzerine çöküp sömürerek kendilerine ekonomik rant oluşturmuşlardır. Para ve hediye kabul etme konusunda ise gerçek İslam âlimlerinden farklı bir hayat sürmektedirler.Kuran'a ve akla aykırı işlerine "hikmet" diyerek aldatırlar. Karanlık işler çevirmek için hikmet kavramını istismar ederler. Oysa hikmet, Kur'an'da akla "dine uygun, sağlam işler" için kullanılır.Başörtüsünü hafife alarak kadınlarımızın başlarını açmalarını teşvik etmişlerdir. Başörtüsü takmak için mücadele veren kızları aşağılamışlardır. Günaha girdiği apaçık ortada olan kızlarımızı yerlere göklere sığdıramamışlardır. Bu yönden memur ve bürokrat olup da örtülü kimseye müsaade etmeyen Feto ve örgütünü tanımak çok da güç değildir. Hâlbuki bu yöntem nedeni ile bir çok kadın sırf bu yüzden bunalıma düşüp ağır hastalıklara düçar olmuştur.Ehl-i kitap kavramını tahfif ve tahrif ederek, din-i hak kavramını bozmuş, Müslümanların İsevîlikle ittifak etme imkânlarını tahrip etmişlerdir. Öyle ki; ezan okunurken “Muhammeden Resulullah” cümlesini çıkarmak sureti ile gittikleri yolun ne derece tehlikeli olduğunu ispatlamışlardır.Yalanı meşrulaştırmış ve meslek haline getirmişlerdir. Bir kişi eğer takva yerine "takiyye" yapıyorsa belli ki bu dehşetli örgütün tuzağına düşmüştür. Nifakını takıyye ile gizler. Oysaki "Haramdan hayır olmaz; tıpkı domuzdan kurban olmadığı gibi.Zinayı, içkiyi ve Müslümanlığın yasakladığı her şeyi bazı makamlarda tutunmak maksat ve amacıyla mubah görmüş ve teşvik etmektedirler. Bir kişi dünya ve dini konuları "sorgulatmıyor" ise paralel yapıya mensup olduğu açıktır. Çünkü çürük yapılar sorgulanınca sallanır.İnsanların gizli durumlarını araştırarak, mahremiyetlerini videolara kaydettirerek, bunları şantaj malzemesi olarak kullanmaktan çekinmezler. Buna karşı gelen olursa “mutlak itaat"i emrederler. Üyelerini "Ölünün gassala teslim olması" gibi teslim olmasını isterler. Oysa sınırsız ve sorgusuz itaat, ancak Allah için olabilir.Kendisine “kutsal şahsiyet" diyerek bu kutsallığın altında peygamberlik, mehdilik, velilik gibi hipnozlama usulleri kullanmaktadırlar. Amaca ulaşmak için her türlü ahlâksız metodu kullanmaktan çekinmezler ve siyasî iktidara gayrimeşru yollardan ortak olmaya çalışırlar.Müslümanlar arasına tefrika, niza ve fitne sokarak bu menfilikleri sürekli olarak yenilemektedirler. Özellikle rüyaları ölçü olarak kullanırlar ve Feto’nun daima Peygamberimizle görüştüğünü söyleyerek istediğini yaptırma hilesi güderler. Çoğu zaman "zayıf ve uydurma hadisler" kullanırlar. Çünkü çürük yapısı için sağlam malzeme kullanılsa uyumlu olmaz.İslam, birliği emrettiği halde; FETÖ mensupları ise en iyinin kendileri olduğu yalanını söyleyerek ayrı yapılar oluşturmaktadırlar. Müminlerin yolundan farklı yollar çizerler. "Hoşgörü ve sevgi" kavramlarını yerli yersiz kullanırlar. Çünkü bu kavramların içini haramla doldurup hipnozlanmış insan yetiştireceklerdir.Sıklıkla "saf ve cahilleri hedef" seçerler. Çünkü aklı başında olan insanlar, kolay kolay narkozlanıp mankurt haline getirilemez.FETÖ mensuplarının hareketlerinde aşırılıklar gözlenmesi mümkündür. İnsanların duygularını kullanmak için çok ağlama veya çok gülme gibi rolleri çok kullanarak insanları aldatırlar.Kendilerine asla yanılmaz ve hata etmez rollerini biçerler. Sözlerinin dini bir emir gibi telakki edilmesini isterler. Halbuki "helali haram; haramı helal kılma" gibi hüküm koymak dehşetli bir fitnenin işidir.Örgüt mensuplarına sık sık "aklını at" ve “itaat et kurtul” demek sureti ile kişilikleri sürüleştirmeye ve akılsızlaştırmaya çalışırlar. Nitekim 15 Temmuz’da sivillerin üzerine uçak bombası atacak kadar akıl ve vicdan dışı işler yaptırabilirler.Sempatizanlarını akılsızlaştırır, fakat yöneticilerini hep “çok akıllı” sınıfına sokarlar. Oysa dinimiz, akıllılara hitap eder. Onun için aklı olmayanın dini de yoktur.

İşte Feto ve örgütü, yukarıda bir kısmına yer verildiği gibi birçok gayrimeşru amelleri irtikap etmiş, esasat-ı İslamiyeyi umursamazcasına tahrip etmişlerdir. Saymış olduğumuz 15 madde daha da çoğaltılabilir. 

Bununla birlikte ahirzamanda çıkacak dehşetli şahısların ifade edildiği hadislerden bir kısmını ifade ederek Deccale çok benzeyen bu örgüt liderinin ve çevresindekilerin ne kadar dehşetli olduğunu ifade etmeye çalışalım:

Deccal kendini ilk önce peygamber ilan edecek (Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077; İbn Kesir, el-Fiten ve’l-Melahim, 1/32.)Deccal bir süre sonra kendini Rab ilan edecek.(Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38635; Abdürrezzak, Musannef, hadis no: 20828 İbn Mace, Sünen, hadis no: 4077)Deccal ağlayıp inleyen, üzüntülü, kederli bir görüntüye sahiptir. (Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791; İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074.)Deccalin karargahı köşk şeklinde bir Hristiyanların manastırıdır. (Kaynak: Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149.)Deccalin karargahı güneşin batım tarafında bir adada bulunacaktır. (Cessase hadisi Kaynak: Suyuti, Dibac ale’l-Müslim, 6/261; Müslim, hadis no: 2942; Avnu’l-Mabud, 11/317; Es-Sünen el-Varide Fi’l-Fiten, 6/1149.)Deccal bütün ruhu canı ile, her şeyi ile yalancıdır, hakikati farklı suretlere sokup işin içinden çıkılamayacak duruma getirendir.Deccalin her şeyden çok şikayet eden bir görüntüsü vardır. (Kaynak: İbn Mace, Sünen, hadis no: 4074; İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38791.)Deccal ayaklarının arası ayrık şekilde yürüyecek. (Kaynak: Ebu Davud, hadis no: 4320; Mervezi, el-Fiten, 2/519.)Deccalin askerleri kendilerini bir şeylerin arkasında gizleyen tipler olacak (Takiyye, gizleme. Ebu Davud hadis no:4328, Müslim hadis no: 2942)Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak (Kaynak İthafu'l-cemaa bima var fi'l-fiten ve'l melahim 3/85)Deccalin askerleri bütün ruhları ile casusluk yapan kişiler olacak. (Kaynaklar : Ebu Davut hadis no:4328. Müslim no:294)Kim deccalı duysa ondan yüz çevirsin.Vallahi, kişi onu mü'min zannederek ona tabi olur.Sevk ettiği şüpheli şeylerin ardına düşer. (Ebu Davud, Melahim, Hadis No: 4319)Deccal ve askerleri aşırı iftiracı ve hakikatları çarpıtan kimseler olacak.Deccal ve askerleri yeryüzünde yayılacak, bizzat ya da tesirlerinin gitmediği ülke, belde, şehir kalmayacak (Kaynak: İbn Ebi Şeybe, Musannef, hadis no: 38613; Mucemu’l-Kebir, hadis no: 6; Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, hadis no: 6588.)Şunu unutmayın ki, deccâlin sağ gözü kördür. Onun bu gözü üzüm salkımından dışarı fırlamış üzüm tanesi gibidir. (Buhârî, Fiten 26, Tevhîd 17; Müslim, Îmân 274. Ayrıca bk. Tirmizî, Fiten 60.)

Vesselam…
Dr. Vehbi KARA
 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum