Reklam
Reklam
Reklam

“Kariyer Eğitimleri”Nde Konuşuldu

Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) nin projesi olan, kadın istihdamını artırmayı amaçlayan Kariyer Amazon Ekim ayı etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdi. Her ay alanlarında uzman kişilerin eğitim vereceği, bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı “Kariyer Eğitimleri” kapsamında düzenlenen eğitimlerin ekim ayındaki konukları PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu ve Sosyolog- yazar Nurdoğan Arkış oldu.

“Kariyer Eğitimleri”Nde Konuşuldu

Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) nin projesi olan, kadın istihdamını artırmayı amaçlayan Kariyer Amazon Ekim ayı etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdi. Her ay alanlarında uzman kişilerin eğitim vereceği, bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı “Kariyer Eğitimleri” kapsamında düzenlenen eğitimlerin ekim ayındaki konukları PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu ve Sosyolog- yazar Nurdoğan Arkış oldu.

“Kariyer Eğitimleri”Nde Konuşuldu
06 Ekim 2018 - 00:43

Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) nin projesi olan, kadın istihdamını artırmayı amaçlayan Kariyer Amazon Ekim ayı etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdi. Her ay alanlarında uzman kişilerin eğitim vereceği, bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı “Kariyer Eğitimleri” kapsamında düzenlenen eğitimlerin ekim ayındaki konukları PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu ve Sosyolog- yazar Nurdoğan Arkış oldu. 
İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşen eğitimler “Menti- Mentörlük” konusunda Serdar Kalaycıoğlu’nun sunumuyla başladı. Sunumuna Menti ve Mentörlük kavramlarının ne olduğunu anlatarak başlayan Kalaycıoğlu, Menti ve Mentörlüğün tanımlarını şu şekilde yaptı: 
“Yetenek ve tecrübeden faydalanılarak kurulan öğrenme ortaklığı, bir kişinin bilgeliğini başka bir kişinin kendi bilgeliğini geliştirmesi için o kişinin hizmetine sunması ile oluşan bir öğrenme ve liderlik modeli Mentörlük; Mentörün bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak potansiyelini keşfetmek, kendini geliştirmek ve kariyer hedefine ulaşmak için öğrenmeye ve gelişime açık, mentörü ile işbirliğine gönüllü kişi ise Mentidir.”
“Menti ve mentörler öncelikle gönüllü ve istekli olmalı”
Menti ve mentörlük ilişkisinde her iki tarafın beklenti ve sorumluluklarının var olduğunu belirten Kalaycıoğlu, mentörün öncelikli olarak gönüllü ve istekli olması gerektiğini, mentiye gerekli zamanı ayırıp özveriyi göstermesi, mentinin beklentileri doğrultusunda onu bilgilendirmesi ve yönlendirmesi ve mentiye farkındalık kazandırmasının mentörün sorumluluklarından bazıları olduğunu söyledi. 
Kalaycıoğlu, mentinin de tıpkı mentör gibi en başta gönüllü ve istekli olmasının şart olduğunu ifade etti. “Program öncesinde ve sürecinde gerçekleştirilecek ve planlanacak eğitimlere ve toplantılara katılmak, gerçekleşen görüşmelerde karşılıklı saygı ve güven ortamı yaratmak, görüşmelere aktif olarak katılmak ve mentörün ayırdığı zamanı en verimli şekilde değerlendirmek menti olacak kişinin sorumlulukları arasında yer alır” diyen Kalaycıoğlu mentinin sorumluluklarını da katılımcılara aktardı. 
“Kariyer Melekleri’nin amacı öğrenci ve iş arayan kadınların kariyer gelişimlerine yön vermektir”
Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek olan Kariyer Melekleri projesi hakkında da bilgi veren Kalaycıoğlu, projenin amacının öğrencilerin ve iş arayan kadınların kariyer hedeflerini en doğru şekilde belirlemelerine yardımcı olmak, kariyer gelişimlerine yön vermek ve mentörlerin mentilerine kendi bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri ve dayanışma içinde olabilecekleri bir ortam yaratmak olduğunu söyledi. 
Serdar Kalaycıoğlu, Kariyer Melekleri Programına başvuru tarihlerinin 22 Ekim’de son bulacağını belirterek sunumunu sonlandırdı. 
“İş Hayatında Sosyal Psikoloji” konusunda eğitim veren sosyolog – yazar Nurdoğan Arkış , Sosyal Psikolojiyi bilmenin, tanımanın ve anlamanın toplumsal hayatın her aşamasında gerekli olduğunu belirtti. Arkış insanların bir boşluk içerisinde yaşamadıkları için Sosyal Psikolojinin önem kazandığını ifade etti. 
Nurdoğan Arkış: “Herkes, her an liderdir”
Bir ortamda idealin ne olması, nasıl olması gerektiğinin sosyolojinin konusu ve sorusu olduğunu söyleyen Nurdoğan Arkış, her bireyin idealinin olması gerektiği, ideallerin olumsuz olmayacağı, ideallerin mutlaka olumlu olmak zorunda olduğunu kaydetti. “Bireylerin belirledikleri idealler muğlak değil berrak olmalı” diyen Arkış, olumsuz ideal ve mesajların düşünce ve davranışları sabitleyeceği, olumlu mesajların ise harekete geçireceğini açıkladı. 
“Önce “evet”lerinizi bilmelisiniz ki, “hayır”larınızı belirleyebilesiniz!”
Sosyolog yazar Arkış, Her insanın, İşinde, evinde, evliliğinde, arkadaşlığında hayatını belirleyebilmesi için önce ideallerini belirlemesi gerektiğinin altını çizdi. 
Eğitiminde “Liderlik” konusuna da yer veren Arkış, herkesin aslında lider olduğunu, bireylerin yaşamlarının hemen hemen her anında liderlik yaptığını söyledi. İş hayatında lider ve yönetici arasında bir takım farklar olduğunu ifade eden Arkış, lider ve yönetici arasındaki farkları şu şekilde anlattı:
“Liderler zaman büker, yöneticiler ise zamanı bekler. Lider belirsizliği yönetir, yöneticiler planlanan bir süreci, var olan planlamayı sürdürür.”
Özgüvenin önemini anlattı
Özgüven konusunda da katılımcılara önemli bilgiler aktaran Arkış, “Bilebilir miyim, yapabilir miyim ve sürdürebilir miyim?” sorularının özgüvenin temel soruları olduğunu kaydetti. Arkış, kişilerin geleceğini ve yapacaklarını belirleyen şeyin özgüven olduğunu vurgulayarak bütün liderlik süreçlerinin başlangıç noktasının özgüven olduğunu söyledi. 
İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleşen Kariyer Eğitimleri sertifika törenin ardından son buldu. 


YORUMLAR

  • 0 Yorum