Reklam
Reklam
Reklam

“İmar Barışıyla 50 Milyar Tl. Gelir Elde Edilecek”

Kamuoyunda, "İmar Barışı" olarak bilinen ve 15 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi ile 50 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

“İmar Barışıyla 50 Milyar Tl. Gelir Elde Edilecek”

Kamuoyunda, "İmar Barışı" olarak bilinen ve 15 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi ile 50 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

“İmar Barışıyla 50 Milyar Tl. Gelir Elde Edilecek”
13 Haziran 2018 - 14:35

Kamuoyunda, "İmar Barışı" olarak bilinen ve 15 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözecek olan Yapı Kayıt Belgesi ile 50 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor. 
Çevre ve İmar Hukukçusu Avukat Arsin Demir, imar ve iskan sorununu çözecek Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurmak isteyen vatandaşların e-devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunu doldurabileceğini veya kurum ve kuruluşlara başvurabileceğini söyledi. 
Son başvuru son tarihinin 31 Ekim 2018 olduğunu hatırlatan Demir, Yapı Kayıt Belgesinin bedelinin ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerektiğine dikkat çekti. 
İmar barışı konusunda yapılması gerekenleri de anlatan Avukat Arsin Demir, “Yapı Kayıt Belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranındadır. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında e-devlet sistemi üzerinden veya kurum ve kuruluşlara yapılan müracaatta yalan ve yanlış beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206'ncı maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacak” diye konuştu. 
Yapı Kayıt Belgesinin yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacağını dile getiren Arsin Demir özetle şunları söyledi: “Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğunda olacak. Yapı Kayıt Belgesi'ni alan yapı malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorunda olacak. Yapı Kayıt Belgesi alınan yapılara, talep etmeleri durumunda ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara daha önceden yıkım kararları ve var ise tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarda işyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın verilecek”
YAPININ DEPREME DAYANIKLILIĞI 
MALİKİN SORUMLULUĞUNDA
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacak. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğunda olacak.
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmesi safhasında yalan ve yanlış beyanda bulunulan husus Yapı Kayıt Belgesi bedelinin eksik olarak hesaplanması neticesini doğurmuş ise eksik alınan bedel ilgilisinden alınacak. Eksik alınan meblağın ilgilisince ödenmemesi halinde verilmiş olan Yapı Kayıt Belgesi 
 


YORUMLAR

  • 0 Yorum